KONĚ

V rámci chovu koní se věnujeme zejména ustájení soukromých koní a to hlavně hříbat, chovných klisen a koňských důchodců.