Vození dětí na koni

Po předchozí domluvě povozíme Vaše dítě na velkém koni nebo poníkovi.

Vození dětí probíhá buď v uzavřené kruhové ohradě, nebo dle šikovnosti dítěte i venku v terénu.

 

Cena za 30 minut a koně = 200,- Kč

Cena za 60 minut a koně = 400,- Kč